موسسه نجوم آسمان شب کویر با همکاری پژوهشسرای آیت الله خاتمی سمپاد برگزار میکنند:

\"\"این رصد خورشیدگرفتگی که در تاریخ ۳ آبان ۱۴۰۱ رخ خواهد داد؛ در محل پژوهشسرای آیت الله خاتمی سمپاد برگزار می شود.

دیدگاه ها غیرفعال است